نویسنده = محمد منتظری
تعداد مقالات: 3
1. الگوی رهبری شبکه‎ ای در دانشگاه پیام‎ نور:یک مطالعه داده‎ بنیاد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 45-68

روح اله شریفی؛ حسن الوداری؛ رضا رسولی؛ محمد منتظری


3. تاثیرات اعتماد به‌ مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 81-105

محمد منتظری؛ علیرضا فتحی زاده؛ جواد صادقی