نویسنده = پیام شجاعی
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی عوامل موثر بر شادی سازمانی با رویکرد مدل‌سازی تفسیری ساختاری فراگیر (TISM)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 129-158

پیام شجاعی؛ مسلم باقری؛ امین نیکبخت؛ مهسا محسنی بیک زاده


2. Employees’ Organizational Voice: Investigating the Antecedents and their Structural Relations Using the ISM and Fuzzy MICMAC Method

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 235-260

پیام شجاعی؛ احمد الهیاری بوزنجانی