نویسنده = یوسف وکیلی
تعداد مقالات: 5
1. تبادل کار و خانواده: ارائه نقشه دانشی و مرور سه رویکرد تعارض، غنی سازی و تعادل

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 73-102

مهسا کاوئی؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی


3. بررسی تجربی مدل حسادت در محیط کار

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 29-62

اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی؛ مهدی مهذبی


4. فراتحلیل پیشایندها و پسایندهای قلدری محل کار

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-36

مسعود ناظری؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی