کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی تفسیری ساختاری فراگیر
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی عوامل موثر بر شادی سازمانی با رویکرد مدل‌سازی تفسیری ساختاری فراگیر (TISM)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 129-158

پیام شجاعی؛ مسلم باقری؛ امین نیکبخت؛ مهسا محسنی بیک زاده