موضوعات = رهبری
تعداد مقالات: 25
1. مطالعه تجارب زیسته مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان ایران در زمینه رهبری دانشی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 47-76

عمار جعفری؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ بدری شاه طالبی حسین آبادی


2. شناسایی برخی از کارکردهای استعاره در رهبری سازمان

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-28

سعید صحت؛ امیر صفری مقدم؛ محسن اشعاری؛ بهناز پانی


3. الگوی رهبری شبکه‎ ای در دانشگاه پیام‎ نور:یک مطالعه داده‎ بنیاد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 45-68

روح اله شریفی؛ حسن الوداری؛ رضا رسولی؛ محمد منتظری


6. ارائه مدل رفتارهای مسموم مدیران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 175-204

علیرضا صارمی؛ علیرضا موغلی؛ محمد علی سرلک؛ سید محمدحسین کمانی


9. واکاوی پسایندهای سرپرستی توهین‌آمیز با رویکرد مدل‌یابی ساختاری تفسیری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 149-184

امین زارع؛ مصطفی هادوی نژاد؛ مجید رمضان


10. ارائه مدل زمینه‌ای رهبری در سازمان‌های دانش‌بنیان ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-66

علی آتشی؛ عباسعلی رستگار؛ حسین دامغانیان


13. نقش واسطه‌ای خودتوسعه‌ای در رابطه رهبری تحول‌آفرین و چابکی سرمایه انسانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 101-124

جواد پورکریمی؛ ابراهیم مزاری


14. رهبری کوانتومی: چرایی، چیستی و چگونگی

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 33-56

عبدالله توکلی؛ علیرضا محمدی؛ ارشیا خدایی


16. تأثیر رهبری تیمی عمل‌محور بر عملکرد تیمی کارکنان با میانجی‌گری یادگیری تیمی و رضایت‌مندی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 21-45

سیروس قنبری؛ اصغر اسکندری؛ فاطمه ساعد عطائی


17. بررسی نقش واسطه‌ای قرارداد روان‌شناختی در ارتباط میان رهبری توزیعی و تسهیم دانش

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-73

محمد فرزانه؛ بیژن عبداللهی؛ مهدی عزیزی


19. تأثیر رهبری اصیل بر رفاه کارکنان و رفتارهای انحرافیبا میانجی‌گری سرمایۀ روان‌شناختی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 177-201

علیرضا کاملی؛ حمیدرضا یزدانی؛ روح الله نیکخواه کیارمش؛ حسن هژبرافکن


21. نقش میانجی گری تاب آوری و توانمندسازی کارکنان در رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد نوآورانه

دوره 5، 1 (پیاپی 17)، بهار 1395، صفحه 255-229

منوچهر منطقی؛ غلامرضا توکلی؛ یونس نظری؛ علیرضا کاملی


22. اثر رهبری تحول گرا بر تعالی سازمانی با نقش واسطه ای توانمندسازی ساختاری و روانشناختی کارکنان

دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، زمستان 1394، صفحه 24-1

علی صفایی شکیب؛ بابک عبدالملکی؛ سیدعلی اکبر حسین زاده؛ مریم موسیوند


23. تاثیر رهبری اشتراکی بر اثربخشی‌کارگروهی نقش میانجی: تسهیم‌دانش

دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، زمستان 1394، صفحه 50-25

محمودرضا اسماعیلی؛ زینب امیری؛ مجتبی فرخی


24. بررسی تاثیر رهبری به اشتراک گذاشته‌شده در تعهد و بهره‌وری تیم های کاری

دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، زمستان 1394، صفحه 122-95

محسن اکبری؛ سید حسام کاشانی؛ میلاد هوشمند چایجانی