دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، پاییز 1399، صفحه 1-260 
5. طراحی الگوی نقش‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

صفحه 139-170

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی


7. مدل فرهنگ سازمانی موثر بر استراتژی های سرمایه انسانی در کتابخانه ملی تهران

صفحه 191-214

مرضیه سادات اکبری؛ محسن قدمی؛ افسانه زمانی مقدم؛ سیدرضا صالحی امیری؛ فاطمه فراهانی عزیزآبادی


8. شناسایی مؤلفه های انگیزه خدمت عمومی در سازمان های عمومی

صفحه 215-238

علی اصغر پورعزت؛ مجید مختاریان پور؛ حسین آذری