اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1976
تعداد پذیرش 213
تعداد عدم پذیرش 1617

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 235
تعداد مشاهده مقاله 284661
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 356390
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 258 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 30 روز
درصد پذیرش 11 %