اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1791
تعداد پذیرش 199
تعداد عدم پذیرش 1472

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 213
تعداد مشاهده مقاله 243220
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 303090
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 258 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 29 روز
درصد پذیرش 11 %