اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2101
تعداد پذیرش 229
تعداد عدم پذیرش 1723

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 250
تعداد مشاهده مقاله 316529
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 381269
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 257 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 29 روز
درصد پذیرش 11 %