اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1887
تعداد پذیرش 206
تعداد عدم پذیرش 1547

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 228
تعداد مشاهده مقاله 267262
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 337693
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 259 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 31 روز
درصد پذیرش 11 %