اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2141
تعداد پذیرش 237
تعداد عدم پذیرش 1751

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 256
تعداد مشاهده مقاله 321749
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 388139
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 256 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 32 روز
درصد پذیرش 11 %