اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1849
تعداد پذیرش 199
تعداد عدم پذیرش 1509

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 221
تعداد مشاهده مقاله 256119
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 322536
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 258 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 30 روز
درصد پذیرش 11 %