موضوعات = فرسودگی شغلی
تأثیر منتورینگ و اشتیاق شغلی بر فلات شغلی کارکنان (موردمطالعه: بانک‌های دولتی شهر بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

نجمه پارسایی؛ ابراهیم رجب پور


فراترکیب مطالعات فرسودگی شغلی در بین پرستاران

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 125-158

نیما کنعانی اذری؛ مراد رضایی دیزگاه؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ حمیدرضا رضایی کلیدبری


الگوریتم حل مسئله فرسودگی شغلی در کارگران تولید

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-28

سید محسن طباطبائی؛ سعید نسیم سبحان؛ عباس افرازه


نقش هوش هیجانی و کار هیجانی در کاهش فرسودگی شغلی و افزایش رضایت شغلی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 73-100

مرتضی مرادی؛ حمیدرضا جلیلیان؛ سعید کیانپور؛ مریم امیری