دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب در مراکز اطلاع رسانی دانشگاه‌های پیام نور کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1402

علی اصغر رضوی؛ شهرزاد قاسمی؛ صفیه طهماسبی لیمونی


تحلیل مفهوم انگیزش خدمات عمومی به روش رویکرد تکاملی راجرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1402

محمد رضا لطف اله همدانی؛ احمد ودادی؛ کاوه تیمورنژاد


ارائه مدل رهبری شوخ‌طبعانه در سازمان‌های تولیدی (مورد مطالعه: صنعت تولید برق حرارتی ایران نیروگاه‌های وابسته به وزارت نیرو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1402

محسن اشتیاقی؛ مرجان فیاضی؛ عباس نرگسیان؛ علیرضا فولادی