نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، عادل تاثیر قراردادهای نامتعارف بر عملکرد نوآورانه: تحلیل نقش میانجی دلبستگی شغلی و توانمندسازی روانشناختی (مورد مطالعه: شرکت های هواپیمایی ایران) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 33-62]
 • آزاد، ناصر طراحی الگوی فرهنگ سازمانی در سازمانهای حاکمیتی- میانداری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 83-114]

ا

 • ابراهیمی، الهام مناسبات کار و زندگی از منظر کارکنان توان‌یاب: نظریه‌پردازی‌ داده‌بنیاد با رویکرد تحلیل موقعیتی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 63-94]
 • اصغری صارم، علی واکاوی بدقلقی سازمانی: ویژگی‌های کارکنان بدقلق و عوامل مؤثر بر آن‌ها [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 115-144]
 • افتخاری، مصطفی Measurement And Testing Of High Performance Organizational Culture Model In Iranian Petrochemical Industries [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 185-214]
 • امراللهی بیوکی، ناهید فهمِ تجربه زیسته کارکنان از پیشایندهای پدیده سرایت هیجانی در دوران همه‌گیری کووید 19 [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 93-124]
 • ایران نژاد پاریزی، مهدی طراحی و آزمون الگوی مدیریت اعتماد سازمانی با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 93-122]

ب

 • بایایی، بهزاد طراحی الگوی فرهنگ سازمانی در سازمانهای حاکمیتی- میانداری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 83-114]
 • براتلو، فاطمه بررسی و تحلیل ساختار فکری مطالعات جهانیِ «اخلاق مدیریت» مبتنی بر مفاهیم پرکاربرد در سه دهة اخیر [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 119-152]

ث

 • ثنائی، مسعود بازنمایی الگوی رفتار سیاسی مدیران دولتی با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 55-82]

ج

 • جامه ابریشمی، سلمان طراحی مدل چابکی آستان‌های مقدس در ایران مبتنی بر نقش منابع انسانی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 125-164]
 • جباری، اقبال بررسی تأثیر دینداری و سرمایه روان‌شناختی بر رسالت شغلی کارکنان با میانجی‌گری معنی‌داری شغل [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 31-54]
 • جعفریانی، حسن بازنمایی الگوی رفتار سیاسی مدیران دولتی با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 55-82]
 • جمشیدی، مینا Measurement And Testing Of High Performance Organizational Culture Model In Iranian Petrochemical Industries [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 185-214]
 • جندقی، غلامرضا ارائه چارچوب رهبری مبتنی بر بخشش [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 95-118]
 • جوکار، مائده فهمِ تجربه زیسته کارکنان از پیشایندهای پدیده سرایت هیجانی در دوران همه‌گیری کووید 19 [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 93-124]

ح

 • حاجی انزهائی، محمدرضا طراحی و آزمون الگوی مدیریت اعتماد سازمانی با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 93-122]
 • حسن پور، اکبر طراحی مدل مدیریت عملکرد برای سازمان‌های بخش دولتی کشور با تمرکز بر نقش پیشران رهبری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 145-174]
 • حسینی، سیده مریم آزمون مدلی از پیشایندهای خرابکاری خدمات در سطح فردی با نقش تعدیل گر هوش عاطفی و حساسیت به بد رفتاری [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 153-184]

خ

 • خواجه فرد، سعید طراحی و تبیین مدل رفتاری مبتنی بر عقلانیت الهی و احساس [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-30]
 • خوراکیان، علی رضا طراحی الگوی مدیریت تلنگر در مراکز بهداشتی درمانی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]

د

 • دهقانی، ندا پدیدارشناسی تجربه کارکنان: با توجه به نظریه نیازهای اکتسابی مک کللند [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 61-92]
 • دهقانی سلطانی، مهدی تأثیر رهبری دوسوتوان بر دوسوتوانی کارکنان با تأکید بر میانجیگری رفتارهای منعطف و سازگار [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 31-60]

ر

 • رحیم نیا، فریبرز Moral licensing as a predictor of counterproductive work behavior in public administrations [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 181-212]
 • رحیمیان، حمید کنترل عوامل مؤثر بر رفتارهای انحرافی کاری کارکنان اداری دانشگاه‌ها [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 65-92]
 • رستگار، عباسعلی بررسی تأثیر دینداری و سرمایه روان‌شناختی بر رسالت شغلی کارکنان با میانجی‌گری معنی‌داری شغل [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 31-54]
 • رضایی منش، بهروز ارایه چارچوب مفهومی مدیریت هیجانات در فرایندهای منابع انسانی سازمان با رویکرد فراترکیب [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 23-64]
 • رهبر، فرهاد معرفی "تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد"، به‌عنوان مفهومی نو در ادبیات ضدفساد: تحلیل مفهوم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 175-206]
 • رهنورد، فرج الله آزمون مدلی از پیشایندهای خرابکاری خدمات در سطح فردی با نقش تعدیل گر هوش عاطفی و حساسیت به بد رفتاری [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 153-184]

ز

 • زارعی، سمیه ارائه الگوی ساختاری - تفسیری رهبری زیبایی‌شناختی در آموزش عالی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 123-152]
 • زارعی متین، حسن ارائه الگوی ساختاری - تفسیری رهبری زیبایی‌شناختی در آموزش عالی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 123-152]
 • زارعی متین، حسن طراحی الگوی مدیریت تلنگر در مراکز بهداشتی درمانی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]

س

 • سالاری، یاسر طراحی و تبیین مدل رفتاری مبتنی بر عقلانیت الهی و احساس [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-30]
 • سامانیان، مصیب بازنمایی الگوی رفتار سیاسی مدیران دولتی با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 55-82]
 • سدیری جوادی، عاطفه Moral licensing as a predictor of counterproductive work behavior in public administrations [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 181-212]
 • سلاجقه، سنجر طراحی و تبیین مدل رفتاری مبتنی بر عقلانیت الهی و احساس [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-30]
 • سلیمانی دامنه، رضا تأثیر رهبری دوسوتوان بر دوسوتوانی کارکنان با تأکید بر میانجیگری رفتارهای منعطف و سازگار [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 31-60]
 • سهرابی، روح اله واکاوی بدقلقی سازمانی: ویژگی‌های کارکنان بدقلق و عوامل مؤثر بر آن‌ها [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 115-144]
 • سیدنقوی، میرعلی ارایه چارچوب مفهومی مدیریت هیجانات در فرایندهای منابع انسانی سازمان با رویکرد فراترکیب [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 23-64]

ش

 • شکوه، زهرا ارائه الگوی رهبری دانش محور در جهت دوسوتوانی سازمانی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 153-180]
 • شمسی، فاطمه طراحی الگوی مدیریت تلنگر در مراکز بهداشتی درمانی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]
 • شمسی نصاری، کوثر شناسایی ذهنیت مدیران در مورد رفتارهای ضد بهره‌وری کارکنان بانک‌های شهر ایلام با کاربست روش‌شناسی کیو [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 165-196]
 • شیراوند، فاطمه تأثیر انواع حسادت بر رفتار خلاقانۀ کارکنان با توجه به نقش میانجی انگیزه درونی و ادراک از عدالت سازمانی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 1-32]

ط

 • طاهری، فاطمه ارائه چارچوب رهبری مبتنی بر بخشش [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 95-118]
 • طاهری، مرتضی کنترل عوامل مؤثر بر رفتارهای انحرافی کاری کارکنان اداری دانشگاه‌ها [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 65-92]

ع

 • عابدی جعفری، حسن بررسی تأثیر دینداری و سرمایه روان‌شناختی بر رسالت شغلی کارکنان با میانجی‌گری معنی‌داری شغل [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 31-54]
 • عباس پور، عباس کنترل عوامل مؤثر بر رفتارهای انحرافی کاری کارکنان اداری دانشگاه‌ها [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 65-92]
 • عزیزیان، عزیزه ارائه الگوی رهبری دانش محور در جهت دوسوتوانی سازمانی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 153-180]
 • علی یاری، شهرام طراحی مدل چابکی آستان‌های مقدس در ایران مبتنی بر نقش منابع انسانی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 125-164]

غ

 • غنی زاده، عبدالرضا طراحی مدل مدیریت عملکرد برای سازمان‌های بخش دولتی کشور با تمرکز بر نقش پیشران رهبری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 145-174]

ف

 • فرهی، علی Measurement And Testing Of High Performance Organizational Culture Model In Iranian Petrochemical Industries [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 185-214]

ق

 • قجری، سمیه طراحی الگوی فرهنگ سازمانی در سازمانهای حاکمیتی- میانداری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 83-114]
 • قربانی زاده، وجه الله ارایه چارچوب مفهومی مدیریت هیجانات در فرایندهای منابع انسانی سازمان با رویکرد فراترکیب [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 23-64]
 • قلی پور، آرین پدیدارشناسی تجربه کارکنان: با توجه به نظریه نیازهای اکتسابی مک کللند [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 61-92]

ک

 • کوشکی جهرمی، علیرضا آینده‌پژوهی رفتار سازمانی با رویکرد سناریونگاری باتوجه‌به بحران ویروس کرونا [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 1-30]

گ

 • گرشاسبی فرسا، الهام آزمون مدلی از پیشایندهای خرابکاری خدمات در سطح فردی با نقش تعدیل گر هوش عاطفی و حساسیت به بد رفتاری [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 153-184]
 • گل وردی، مهدی فهمِ تجربه زیسته کارکنان از پیشایندهای پدیده سرایت هیجانی در دوران همه‌گیری کووید 19 [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 93-124]

م

 • محمدباقری، مهدی ارائه الگوی رهبری دانش محور در جهت دوسوتوانی سازمانی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 153-180]
 • محمدی، اسفندیار شناسایی ذهنیت مدیران در مورد رفتارهای ضد بهره‌وری کارکنان بانک‌های شهر ایلام با کاربست روش‌شناسی کیو [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 165-196]
 • محمدی، علیرضا ارایه چارچوب مفهومی مدیریت هیجانات در فرایندهای منابع انسانی سازمان با رویکرد فراترکیب [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 23-64]
 • معدنی، جواد Green Organizational Support: A New Approach in Reinforcement and Promoting Green Organizational Behavior of Employees [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 197-216]
 • مقدم فر، سعیدرضا معرفی "تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد"، به‌عنوان مفهومی نو در ادبیات ضدفساد: تحلیل مفهوم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 175-206]
 • مقیمی، سید محمد معرفی "تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد"، به‌عنوان مفهومی نو در ادبیات ضدفساد: تحلیل مفهوم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 175-206]
 • ملک زاده، غلامرضا طراحی الگوی مدیریت تلنگر در مراکز بهداشتی درمانی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 1-22]
 • میرسپاسی، ناصر طراحی الگوی فرهنگ سازمانی در سازمانهای حاکمیتی- میانداری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 83-114]
 • میرمحمدصادقی، سیدعلیرضا طراحی مدل چابکی آستان‌های مقدس در ایران مبتنی بر نقش منابع انسانی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 125-164]

ن

 • نادری بنی، ناهید ارائه چارچوب رهبری مبتنی بر بخشش [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 95-118]
 • نادری بنی، ناهید ارائه الگوی ساختاری - تفسیری رهبری زیبایی‌شناختی در آموزش عالی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 123-152]
 • نجاری، رضا Green Organizational Support: A New Approach in Reinforcement and Promoting Green Organizational Behavior of Employees [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 197-216]
 • نجف بیگی، رضا طراحی و آزمون الگوی مدیریت اعتماد سازمانی با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 93-122]
 • نوری، روح‌اله طراحی مدل مدیریت عملکرد برای سازمان‌های بخش دولتی کشور با تمرکز بر نقش پیشران رهبری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 145-174]
 • نیک پور، امین ارائه الگوی رهبری دانش محور در جهت دوسوتوانی سازمانی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 153-180]
 • نیک مراد، زهره کنترل عوامل مؤثر بر رفتارهای انحرافی کاری کارکنان اداری دانشگاه‌ها [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 65-92]

و

 • وکیلی، یوسف طراحی مدل مدیریت عملکرد برای سازمان‌های بخش دولتی کشور با تمرکز بر نقش پیشران رهبری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 145-174]
 • ویشلقی، مهدیه تاثیر قراردادهای نامتعارف بر عملکرد نوآورانه: تحلیل نقش میانجی دلبستگی شغلی و توانمندسازی روانشناختی (مورد مطالعه: شرکت های هواپیمایی ایران) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 33-62]

ی

 • یزدان خواە، آوات واکاوی بدقلقی سازمانی: ویژگی‌های کارکنان بدقلق و عوامل مؤثر بر آن‌ها [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 115-144]
 • یزدان شناس، مهدی تأثیر انواع حسادت بر رفتار خلاقانۀ کارکنان با توجه به نقش میانجی انگیزه درونی و ادراک از عدالت سازمانی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 1-32]
 • یزدانی، حمیدرضا معرفی "تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد"، به‌عنوان مفهومی نو در ادبیات ضدفساد: تحلیل مفهوم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 175-206]
 • یوسف زاده، سعید ارائه چارچوب رهبری مبتنی بر بخشش [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 95-118]