فرایند پذیرش مقالات

بسمه تعالی

 

فرایند داوری و پذیرش مقالات فصلنامه

  • مقالات ارسالی حداکثر تا 6 هفته بعد از ارسال، توسط شورای سردبیری مورد بررسی و ارزیابی اولیه قرار گرفته می شوند؛
  • در صورت تأیید در مرحله اول، مقالات به داوران جهت فرایند داوری ارسال می گردد، این مرحله حدود 5 ماه زمان می برد که بسته به موضوع مقاله ممکن است این زمان تغییر نماید.
  • در صورت پذیرش مقالات توسط داوران، اصلاحات پیشنهادی برای نویسندگان ارسال می گردد.

 

توجه: هرگونه تغییر در وضعیت مقاله متناسب با مراحل ذکر شده، توسط نویسنده در سامانه قابل پیگیری می باشد.