طراحی الگوی نقش‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

با گسترش اثرگذاری مدیران در موفقیت سازمان‌ها و ضرورت ارتقای عملکرد آنها، نیاز به طراحی نظام‌های توسعه مدیران بیش‌ازپیش احساس می‌شود که یکی از راهکارهای آن، شناخت و تحلیل نقش‌های آنها است. از نظر جامعه‌شناسان، نظریه نقش از مقایسه زندگی اجتماعی با نمایش نشئت می‌گیرد؛ یعنی همان‌طورکه از بازیگرانِ روی صحنه، انتظار می‌رود نقششان را به‌خوبی ایفا کنند نقش، به‌سادگی، رفتاری است که با توجه به موقعیت اجتماعی، از افراد انتظار می‌رود. در این میان، اهمیت نقش‌های وزیران بر کسی پوشیده نیست. وزیران -در قله سیاست و مدیریت- مدیران سازمان‌های بزرگی به نام وزارت‌خانه‌ها هستند که کوچک‌ترین تصمیمات آنها می‌تواند آثار بزرگی داشته باشد؛ لذا فقدان الگوی نقش‌ها برای آنها، نه‌تنها آنها را از عملکرد بهینه، دور و با ابهامات و کشمکش‌های زیادی مواجه می‌کند بلکه پیشرفت سازمان‌ها را نیز کُند می‌کند. نظر به خلأ یادشده، این پژوهش، طراحی الگوی نقش‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را هدف خود قرار داد. بدین‌منظور با 42 نفر از صاحب‌نظران، مصاحبه و نظرهای آنها با روش تحلیل مضمونی تحلیل شد که به 15 مضمون سازمان‌دهنده و 5 مضمون فراگیر به شرح ذیل منتج شد: نقش سیاستگذاری، نقش مدیریتی، نقش سیاسی، نقش روابط عمومی و نقش بین‌المللی.

کلیدواژه‌ها