نویسنده = سعید جعفری نیا
تنهایی در محیط کار؛ ارائه نقشه دانشی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 211-240

اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ مریم طهرانی؛ ساره ابراهیمی


فراتحلیل پیشایندها و پسایندهای قلدری محل کار

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-36

مسعود ناظری؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی


مطالعه‌ای در زمینه فراتحلیل پیامدها و پیشایندهای هویت‌یابی سازمانی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-26

سعید جعفری نیا؛ مهدی خیراندیش؛ سلیمه لطیفی جلیسه