پرسش‌های متداول

آیا نویسنده جهت داوری و چاپ مقاله در فصلنامه باید هزینه ای را پرداخت نماید؟

با سلام
بله، هزینه چاپ مقاله در سال 98 در فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 400/000 تومان می باشد.