اهداف و چشم انداز

لن تنالْوا البِرَّ حتی تنفقوا مما تحبون، و ما تنفقوا من شیءٍ فَإنّ الله بِه علیم (آل عمران: 92)

سخن سردبیر

چرا مطالعات رفتار سازمانی:

خیلی سال است که رشته رفتار سازمانی در دانشگاههای کشور در حال تدریس است و بسیاری از افراد متخصص فارغ‌التحصیل این رشته دانشگاهی هستند، اما مسائل، ناهنجاریها و گرفتاریهای رفتاری در سطح فرد، گروه و جامعه فراگیر شده است. در حالیکه دانشگاهها به پرورش نیروی متخصص در حوزه رفتار می‌پردازد، سازمانها خود را بی‌نیاز از وجود متخصص رفتار سازمانی می‌دانند. اصلاً مسائل و مشکلات رفتاری در سازمان‌ها آن قدر رایج شده که کسی با نگاه درد و درمان به آن نمی‌نگرد. برای اثبات این مدعا همین کافی است که به ساختار تشکیلاتی سازمانها نگاهی گذرا بیندازیم و ببینیم که هیچ سازمانی پیدا نمی‌شود که پست و جایگاهی برای موضوعات رفتار سازمانی داشته باشند. گرچه در سازمانها جایگاه منابع انسانی برای حمایت و پشتیبانی از عوامل انسانی سازمانها تعبیه شده است ولی باید دانست که عمده هم و غم مسؤولین منابع انسانی سازمانها معطوف به مباحث نظامات نرم‌افزاری نیروی انسانی است تا مسائل و موضوعات محتوایی و رفتاری. این مطالب بدین‌معناست که مسؤولین نیروی انسانی سازمانها عمده تلاش خود را در جهت ایجاد نظام جذب و گزینش مناسب، نظام حقوق و دستمزد عادلانه، نظام آموزش و بهسازی نیروی انسانی، ‌نظام حفظ و صیانت و نظام ارزشیابی شایستگی کارکنان معطوف می‌دارند.

در دانشگاههای مدیریتی هم اغلب پژوهش‌های دانشجویی (پایان‌نامه‌های دکتری) مدیریت حتی دانشجویان مدیریت با گرایش رفتار سازمانی معطوف به موضوعات نظامات منابع انسانی است و کمتر به موضوعات رفتاری پرداخته‌اند؟!

از طرف دیگر پیچیدگی موضوعات رفتاری به حدی است که خداوند تبارک و تعالی برای هدایت رفتار انسانها انبیاء عظام را یکی از پس از دیگری فرستاده است و هر یک با تحمل رنج و مشقت فراوان توانسته‌اند در برهه کوتاهی از زمان و در محدوده کوچکی از جغرافیای زمین، منشاء اثر و هادی رفتارهای انسانهای زمان خود باشند اما با گذر زمان و فاصله گرفتن از رهبران اولیه و پیامبران الهی، مجدداً اقوام بشر رجوع به رفتار گذشته خود کرده‌اند.

بنابراین به نظر می‌رسد طرح مباحث رفتاری در عین غامض، پیچیده و دشوار بودن، رسالت بزرگی است که تنها از عهده فرهیختگان، معلمین و اساتید دانشگاهی که نقشی همانند پیامبران الهی ایفا می‌کنند برخواهد آمد.

اینک این سؤال مطرح می‌شود که برای ایفای این نقش منحصر به فرد از کجا باید آغاز کرد؟ رفتار ثواب چیست و رفتار ناصحیح کدام است؟ چگونه می‌توان آسیب‌شناسی رفتاری کرد؟ با فرض شناخت رفتارهای نامناسب با چه روشی و با چه نسخه‌ای و چگونه می‌توان آنرا درمان کرد؟ آیا به صرف معرفی رفتارهای ناپسند و طرح موضوعات اخلاقی ناشایست مشکلات رفتار سازمانی سازمانها حل می‌گردد؟ چگونه می‌شود سازمانها را نسبت به موضوعات رفتار سازمانی کارکنان خود حساس نمود؟ آیا استانداردهای رفتاری خاصی در دنیا معرفی شده است؟ اصلاً معرفی استاندارد رفتاری با طبیعت خداجوی و روح سرشار از خلاقیت انسانها سازگاری دارد؟ این سؤالات و ده‌ها سؤال دیگر ذهنیت دست‌اندرکاران این نشریه را به خود مشغول داشته و برای پاسخ به این سؤالات دست یاری به سوی تمامی صاحب‌نظران و خردوران و دانشمندان حوزه مدیریت و رفتار سازمانی دراز کرده و همگی را برای انجام چنین رسالت عظیمی به همکاری دعوت می‌نماییم.

اهداف کلی نشریه:

ارتقاء جایگاه مدیریت رفتار سازمانی در سازمان های کشور

مرز گستری در حوزه مدیریت رفتار سازمانی