اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1580
تعداد پذیرش 164
تعداد عدم پذیرش 1291

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 182
تعداد مشاهده مقاله 127159
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 143840
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 281 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 34 روز
درصد پذیرش 10 %