اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1663
تعداد پذیرش 177
تعداد عدم پذیرش 1368

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 199
تعداد مشاهده مقاله 145882
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 155032
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 281 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 34 روز
درصد پذیرش 11 %