کلیدواژه‌ها = شادی
تعداد مقالات: 3
1. مدل‌سازی عوامل موثر بر شادی سازمانی با رویکرد مدل‌سازی تفسیری ساختاری فراگیر (TISM)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 129-158

پیام شجاعی؛ مسلم باقری؛ امین نیکبخت؛ مهسا محسنی بیک زاده


2. بررسی تأثیر شادی بر سلامت اداری با اثر میانجی کیفیت‌زندگی‌کاری کارکنان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-24

سیدرضا سید جوادین؛ طهمورث حسنقلی پور؛ سامان آسترکی


3. تاثیر نهادینه سازی اخلاق بر شادی و نشاط کارکنان

دوره 4، 4 (پیاپی 15)، زمستان 1394، صفحه 120-97

آرین قلیپور؛ حمیده غریبی یامچی؛ ابراهیم مرادی