نویسنده = حسن عابدی جعفری
The Conflict of Interest and Public Administration: A Citation Analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

مصطفی رنجبر کبوترخانی؛ سعید جعفری نیا؛ حسن عابدی جعفری؛ یوسف وکیلی


پهنه کاوی فساد و کژرفتاری آکادمیک در آموزش عالی

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 31-70

حسن عابدی جعفری؛ اکبر حسن پور؛ یوسف وکیلی؛ مریم جولایی مقدم


تدوین مدل تبیین"رفتار غیراخلاقی سازمان یار " در شرکت های دولتی

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 189-218

حامد عباس پور؛ میرعلی سیدنقوی؛ حسن عابدی جعفری؛ مهدی رسولی قهرودی؛ امیر هوشنگ مهریار


Designing and Explaining the Model of Improvement of Integrity in the Customs of the Islamic Republic of Iran (Based on Grounded Theory Method)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 231-261

غلامحسین همایونی؛ عباسعلی رستگار؛ حسن عابدی جعفری؛ حسین دامغانیان


نوع شناسی جو سازمانی با رویکرد تحلیل مضمون

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 207-249

اکبر حسن پور؛ حسن عابدی جعفری؛ حسین عباسیان؛ سارا طوری


شناسایی عوامل فردی موثر بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 49-74

حسن عابدی جعفری؛ حبیب‌اله طاهرپورکلانتری؛ سعید زرندی؛ فتاح آقازاده ده ده


Designing a Model for Explaining and Fighting Corruption in the Private Sector, Using Grounded Theory

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 317-340

حسن عابدی جعفری؛ اکبر حسن پور؛ حسین عباسیان؛ سحر حواسی


تبیین الگوی تاثیر دینداری درونی بر تصمیم گیری اخلاقی در کسب و کار

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 93-128

حسن عابدی جعفری؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ اکبر حسن پور؛ پویا پیرملکی


بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی سازمانی و سلامت سازمانی(با تأکید بر شفافیت و پاسخ‌گویی)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 145-176

مرضیه موسوی خامنه؛ حسن عابدی جعفری؛ محبوبه محمدیان


ارائه یک مدل ترکیبی برای طراحی و تبیین سازمان سالم «مطالعه موردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»

دوره 3، 1 , 2 (پیاپی 8 و 9)، شهریور 1393، صفحه 47-74

کمال میانداری؛ حسن عابدی جعفری؛ رضا نجاری؛ راضیه مهدی پور