دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، خرداد 1401، صفحه 1-210 
بازنمایی الگوی رفتار سیاسی مدیران دولتی با رویکرد پدیدارشناسی

صفحه 51-75

مسعود ثنائی؛ حسن جعفریانی؛ مصیب سامانیان


واکاوی بدقلقی سازمانی: ویژگی‌های کارکنان بدقلق و عوامل مؤثر بر آن‌ها

صفحه 101-125

آوات یزدان خواە؛ روح اله سهرابی؛ علی اصغری صارم


طراحی مدل مدیریت عملکرد برای سازمان‌های بخش دولتی کشور با تمرکز بر نقش پیشران رهبری

صفحه 126-150

روح‌اله نوری؛ اکبر حسن پور؛ یوسف وکیلی؛ عبدالرضا غنی زاده


معرفی "تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد"، به‌عنوان مفهومی نو در ادبیات ضدفساد: تحلیل مفهوم

صفحه 126-150

سید محمد مقیمی؛ فرهاد رهبر؛ حمیدرضا یزدانی؛ سعیدرضا مقدم فر