دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، اسفند 1395، صفحه 1-200 (شماره پیاپی 20) 
1. واکاوی پیش‌آیندهای کم‌کاری کارکنان در بخش دولتی: پژوهشی ترکیبی

صفحه 1-20

حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ حسین شول؛ صدیقه شول


7. بررسی ارتباط انواع شخصیتهای آناگرام با نظریه های انگیزش

صفحه 151-182

زاهده شفیعی؛ مسعود پورکیانی؛ افلاطون امیری